Регулювання реклами столових вин та пива

November 29, 2011
Двадцять восьмого листопада 2011 року народні депутати Олександр Голуб та Павло Климець зареєстрували у Верховній Раді проект Закону України “Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про рекламу” щодо реклами натуральних вин, пива та визначення поняття спеціалізованого видання за № 9507.

Депутати аргументували появу законопроекту як логічне продовження державної політики, що проводилась протягом 2009 – 2010 років щодо встановлення обмежень продажу та споживання пива, аналогічних до обмежень щодо алкогольних напоїв з низьким вмістом спирту етилового. Відтак, депутати вважають логічним запровадити відповідні обмеження щодо реклами пива, у т.ч. шляхом запровадження обов’язкового супроводу реклами пива попередженням про негативні наслідки надмірного його споживання, так само застосувавши заборону щодо реклами пива у друкованих виданнях, спрямованих на дитячу та підліткову аудиторії, та на громадському транспорті і у метро.

Водночас депутати вважають за доцільне зняти обмеження з реклами столових виноградних вин. Така позиція аргументується наднизьким акцизним податком, встановленим Податковим кодексом (0,01 грн. за 1 літр напою), так і відсутності такого податку в ряді країн-членів Європейського союзу. Ба більше, депутати наголошують, що в таких країнах, як Іспанія, Франція та Італія споживання столового вина розглядається як фактор покращення здоров’я громадян.

Таким чином, законопроектом пропонується вилучити зняти заборону реклами для столових виноградних вин та знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються на радіо та телебаченні з 6 до 23 години, засобами зовнішньої реклами, а також на внутрішніх сторонах сторонах обкладинок друкованих засобів масової інформації(крім спеціалізованих).

Щодо реклами пива пропонується встановити обов’язкове 15% горизонтальне попередження «Надмірне споживання пива шкідливе для вашого здоров’я», а також становити заборону реклами пива та знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими вони випускаються:

  • на перших і останніх сторінках газет;

  • на зовнішніх сторонах обкладинок друкованих засобів масової інформації(крім спеціалізованих);

  • в усіх виданнях для дітей та юнацтва;

  • на сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;

  • на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену.

Окрім цього депутати пропонують дати визначення спеціалізованого друкованого ЗМІ щодо алкогольних напоїв та/або пива, та/або тютюнових виробів. Таким ЗМІ має вважатися періодичне друковане видання, інша форма розповсюдження масової інформації, у тому числі на електронних носіях, матеріали та повідомлення якого у цілому і систематично висвітлюють питання виробництва, обігу та споживання алкогольних напоїв та/або пива, та/або тютюнових виробів і вказана тематика для якого є провідною (складає більше половини обсягу видання), містить рекламу алкогольних напоїв та/або пива, та/або тютюнових виробів і на яке видано свідоцтво про державну реєстрацію спеціалізованого друкованого засобу масової інформації щодо алкогольних напоїв та/або пива, та/або тютюнових виробів.

Зауважимо, що відповідно до Закону України «Про виноград та виноградне вино» під столовим вином розуміється вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла і залежно від вмісту цукрів, поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке. При цьому, таке вино не може містить спирту нижче 9 відсотків об’ємних. 

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41909