Реклама в спеціалізованих ЗМІ

November 13, 2009

П’ятого листопада 2009 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (законопроект № 5316, н.д. Олена Кондратюк, н.д. Микола Баграєв, фракція БЮТ; щодо уточнення поняття “спеціалізовані видання” та усунення протиріч між окремими положеннями Закону).

Автори пропонують доповнити закон про рекламу положеннями, за якими спеціалізованими виданнями вважатимуться друковані ЗМІ, що містять дані щодо особливостей цільового призначення, мають визначену спеціальну категорію читачів та/або спеціальну тематичну спрямованість, про що має бути вказано в свідоцтві про державну реєстрацію. Якщо примірники таких ЗМІ міститимуть рекламу алкоголю й тютюну, то на них поширюватиметься вимога розповсюдження примірників у непрозорій упаковці та з повідомленням, що «продукція містить рекламу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів».

Нагадаємо, що з 1 січня 2010 року набуває чинності заборона на поширення реклами алкогольних товарів та тютюну в усіх друкованих виданнях, окрім спеціалізованих. Проте визначення спеціалізованого видання в законі про рекламу відсутнє.

Картка законопроекту: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36481