Рекламу, що міститься у програмах іноземних мовників, можуть заборонити

July 28, 2014

У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій (проект № 4379, н.д. Олена Кондратюк, Микола Томенко, Микола Баграєв,Микола Княжицький). Згідно з проектом забороняється (ре)трансляція реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що (ре)транслюються на територію України у випадку, якщо іноземні мовники не підпадають під юрисдикцію країн ЄС або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Уточнення щодо особливостей ретрансляції телерадіопрограм та передач внесено і до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зокрема, передбачено, що ретрансляцію програм іноземних мовників, що не відповідають зазначеним вище вимогам, можна здійснювати лише у разі відповідності змісту програми вимогам чинного законодавства України, Європейській конвенції про транскордонне телебачення та у разі включення програми до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51828