Реєстрація зарубіжних друкованих ЗМІ

December 7, 2009

Третього грудня 2009 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (законопроект 5406, КМУ; щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації).

Згідно з проектом під зарубіжними друкованими ЗМІ розумітимуться видання  редакції яких (або інші установи, що виконують їх функції) розміщуються за межами України.

Порядок реєстрації таких ЗМІ встановлюватиметься Кабміном за поданням центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері (Держкомтелерадіо), а саме на підставі дозволу виданого Держкомтелерадіо, який видаватиметься протягом 30 днів з моменту надходження документів.

У дозволі може бути відмовлено, якщо його назва чи тематична спрямоваість не відповідає закону про пресу, якщо видано дозвіл іншому друкованому ЗМІ з тієї ж країни або має реєстрацію українське виданя з такою ж назвою, а також якщо документи подано неуповноваженою на те особоюь чи існує рішення про припинення цього видання у власній країні.

У разі ухвалення закон набере чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

Зауважимо, що викликає певний подив намагання покласти таку реєстрацію на Держкомтелерадіо (що випливає з пояснювальної записки до проекту), адже реєстрація ЗМІ здійснюється Міністерством юстиції України.

Картка проекту: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36644