Результати громадських слухань щодо концепції суспільного мовлення

September 3, 2010

Другого вересня у приміщенні готелю «Русь» за співорганізаторства Інституту Медіа Права відбулися громадські слухання: «Оцінка концепції суспільного мовлення нової влади».

Під час слухань учасникам було представлено Проект концепції створення суспільного мовлення в Україні. Проект громадськості презентував голова робочої групи по її створенню, проректор Університету «Україна» Валерій Бебик. До обговорення ж долучились як українські, так і закордонні експерти. Серед них  директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко, консультант спільного проекту ЄС та Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» Ад Ван Лун, керівник проектів BBC WORLD TRUST щодо трансформації суспільних мовників на Балканах, в Азepбайджані, Грузії та Киргизстані Нік Ньюджмент, представник міжнародної організації «Артикль 19» Бойко Боєв, член Наглядової ради Грузинського суспільного мовлення Ліа Чахунашвілі та ряд інших.

Модерували громадські слухання директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко та ведучий «Свободи слова» на ICTV Андрій Куликов.

Загалом слухання відбулися за участі більш ніж ста чоловік, серед яких політики, громадські діячі, журналісти, представники громадських організацій та ряд інших. Однак найактивнішими були експерти, які маюсь безпосереднє відношення до теми суспільного мовлення в Україні. Зокрема перший заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань слова та інформації Андрій Шевченко, виконавчий директор Інституту Масової Інформації Вікторія Сюмар, шеф-редактор Телекритики Наталія Лигачова, президент ГО «Фундація суспільність» Тарас Петрів та ряд інших.

Після виступів усіх експертів та обговорення учасники слухань розглянули Резолюцію, підготовану Костянтином Квуртом (Інтерньюз-Україна) та в процесі дискусії внесли до неї деякі зміни. Зокрема в результаті обговорення основними висновками стало те, що концепція впровадження суспільного мовлення в українському просторі повинна містити положення про незалежність фінансову, кадрову, а також редакційну.

Однак із закінченням громадських слухань не завершилась робота над резолюцією, оскільки ще протягом доби після завершення заходу організатори приймали пропозиції до Резолюції щодо проекту концепції суспільного мовлення від Гуманітарної ради, які опрацює  редакційна рада на чолі з  Костянтином Квуртом, директором «Інтерньюз-Україна». Опрацювавши усі пропозиції, робоча група сформувала фінальну резолюцію громадських слухань, з текстом якої ви можете ознайомитись нижче.

Співорганізаторами заходу разом з Інститутом Медіа Права є Громадська кампанія Новий Громадянин, Інститут Масової Інформації, Інтерньюз-Україна, Телекритика, Фундація Суспільність, Центр суспільних медіа, Незалежна Медіа-Профспілка України, Київська незалежна медіа-профспілка, профспілка «Медіафронт» та Національна спілка журналістів України.

Громадські слухання відбулися в рамках руху «СТОП ЦЕНЗУРІ».

Захід відбувся за підтримки міжнародної організації «Міжнародна Підтримка Медіа» (IMS).

 
 

Р Е З О Л Ю Ц І Я

 
громадських слухань «Щодо оцінки концепції суспільного мовлення, розроблених Громадською гуманітарною радою при Президентові України».

Учасники громадських слухань «Щодо оцінки концепції Суспільного мовлення, розроблених Громадською гуманітарною радою при Президентові України», які відбулися 2 вересня 2010 р., вважають позитивним фактом те, що влада декларує своє бажання підтримати процес створення Суспільного мовлення в Україні. Водночас ми звертаємо  увагу на наступне.

Запропонована концепція не є достатньо деталізованою та не дає можливості оцінити ефективність процедур та гарантій функціонування Суспільного мовлення. Зокрема, пп. 5.2. Концепції, який стосується фінансування Національної суспільної телерадіокорпорації України, не містить конкретної  інформації про те, в яких пропорціях дане фінансування надходитиме з Державного бюджету України та від власної діяльності корпорації. Також пп. 6.2. Концепції не містить вичерпного переліку категорій загальнонаціональних громадських організацій, які делегуватимуть членів до Наглядової ради НСТУ, а  механізм визначення єдиної кандидатури у Наглядову раду  одночасно від всіх категорій громадських організацій  не є  чітким та реалістичним.  Механізми забезпечення незалежності членів Наглядової ради та відсутності в них конфлікту інтересів Концепцією не визначені.

Крім того, у назві Концепції фігурує лише слово «створення», але з її змісту випливає, що Концепція стосується й подальшого функціонування Суспільного мовлення.

Наголошуємо, що для створення позитивних передумов роботи СМ України необхідно прийняти закони «Про доступ до інформації» №2763 та «Про посилення гарантій захисту слова та протидії цензурі» №№ 6447, 6447-1.

Враховуючи велику важливість Суспільного мовлення як інституту демократичної держави та вищенаведені зауваження, учасники громадських слухань ухвалили:

1. запропонувати Кабінету Міністрів України продовжити обговорення Концепції у регіонах із залученням широких кіл громадськості та експертного медійного середовища, членів громадських організацій, що працюють у сфері медіа, з метою її конкретизації. Громадськість має право доступу до інформації про шляхи створення, діяльність, кадрову політику, бюджет СМ, тощо;

2. з метою забезпечення пріоритетності розвитку суспільного телерадіомовлення рекомендувати Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення провести комплексне дослідження ситуації в телерадіопросторі країни та внести необхідні зміни в План розвитку телерадіоінформаційного простору України.

3. запропонувати Кабінету Міністрів України враховувати попередні нормотворчі напрацювання неурядових організацій та Парламенту у сфері Суспільного мовлення, зокрема:

 – законопроект, який розглядався ВР України в 2005 р.(проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”, реєстраційний номер 7539);

– законопроект, розроблений в Національній комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі (про внесення змін до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (нова редакція));

– законопроект 4198, зареєстрований у ВР України у 2008-му році;

– проект засад редакційної політики інформаційних редакцій Суспільного громадського мовлення України (підготовлених робочою групою з розробки редакційних принципів суспільних телерадіомовників в рамках коаліції громадських організацій «Суспільне мовлення» (за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”));

-концепції СМ, відібрані Секретаріатом Президента України під час відкритого конкурсу 2005-го року;

– концепцію СМ України, представлену Центром суспільних медіа та Інтерньюз-Україна;

– Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа послуги та рекомендації Ради Європи.

 Учасники Громадських слухань вважають неприйнятним створення Суспільного мовлення без врахування наступних позицій:

 – у наглядовому органі має бути гарантоване представництво громадських організацій.

– модель фінансування має виключати можливість будь-якого втручання державних органів, навіть у разі фінансування з державного бюджету.

– фінансування має бути гарантованим та достатнім для забезпечення головних програмних цілей Суспільного мовника.

– менеджмент Суспільного мовлення має бути гарантовано захищеним від політичного тиску та іншого втручання.

– громадськість має гарантований доступ до інформації про принципи діяльності Суспільного мовника, кадрову політику та бюджет.

 

м. Київ, 2 вересня 2010 року