Рішення КСУ щодо призначення президента НТКУ

September 17, 2009
П’ятнадцятого вересня 2009 року Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу № 1-41/2009 за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України частини третьої статті 14 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“.

Проаналізувавши конституційні норми, які визначають повноваження Президента України та Верховної Ради України у сфері телерадіомовлення, Суд дійшов висновку, , що ці інститути державної влади мають діяти в межах конституційних повноважень, зокрема, щодо участі у формуванні лише тих органів, які передбачені Конституцією України. Так, в Основному Законі України закріплено виключний перелік посадових осіб, у призначенні та звільненні яких безпосередньо беруть участь Президент України та Верховна Рада України, що свідчить про неможливість розширення цього переліку законами, без відповідної зміни Конституції.

Участь глави держави та органу законодавчої влади у процедурі призначення на посади та звільнення з посад керівників Телекомпанії, Радіокомпанії Конституцією України не передбачена.

Таким чином, Конституційний суд визнав такими, що не відповідають Конституції України  положення абзацу другого частини другої, частини третьої статті 14 Закону України „Про телебачення і радіомовлення“ від 21 грудня 1993 року № 3759–ХІІ в редакції Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення“ від 12 січня  2006 року № 3317–ІV стосовно визначення повноважень Президента України і Верховної Ради України у формуванні та затвердженні персонального складу громадських рад Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України та участі Президента України і Верховної Ради України у процедурі призначення на посади та звільнення з посад керівників Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України.

Це означає, що зазначені положення втрачають силу з моменту оприлюднення цього рішення.

Повне рішення доступне в розділі “Національне законодавство”.