Розширення доступу

September 12, 2011
Дев’ятого вересня 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про доступ до публічної інформації” (законопроект № 9142, н.д. Руслан Князевич; щодо узгодження із Законом України “Про засади запобігання та протидії корупції”).

Зазначений законопроект передбачає удосконалення статті 6 закону щодо оприлюднення декларацій державних чиновників. Так, автор пропонує зобов’язати оприлюднювати інформацію як про доходи, так і про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб та членів їх сімей:
  • що претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
  • обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії або
  • обіймають посаду члена Кабінету Міністрів України, його першого заступника чи заступника

Нагадаємо, що закон про доступ до публічної інформації набув чинності 9 травня 2011 року.

Картка проекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41124
Текст проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=41124&pf35401=199286