Розвиток ДТРК Культура

July 18, 2012
Четвертого липня 2012 року Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження “Про схвалення Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії “Культура”, №436-р.

Концепція визначає, що ДТРК “Культура” є одним із суб’єктів реалізації державної політики у сфері культури, який виконує важливу функцію у справі збереження національної історичної спадщини, висвітлення культурного життя суспільства. Для забезпечення виробництва високоякісного конкурентного телепродукту, збільшення аудиторії телерадіокомпанії, а отже, ефективної реалізації державної гуманітарної політики засобами телебачення необхідно посилити кадровий та технічний потенціал телерадіокомпанії та провести її технологічне переоснащення відповідно до світових стандартів.

Концепція передбачає два шляхи розвитку телекомпанії. Перший передбачає лише заміну творчого колективу на більш професійно підготовлених спеціалістів. Другий — збільшення фінансування, створення 2 студійних комплексів, переоснащення телевізійного обладнання, перепідготовка кадрів, створення інтернет-порталу, формування пулу ведучих та фахівців з у галузі культури та історії, забезпечення трансляції на територію держави.

Щодо програмного наповнення планується виробництво програм спрямованих на підвищення освітнього і культурного рівня населення і забезпечують реалізацію просвітницької місії телерадіокомпанії, висвітлення культурної спадщини української нації, корінних народів та національних меншин, орієнтованих на висвітлення подій культурного життя, забезпечують інтерактивний діалог з аудиторією, широке висвітлення актуальних питань.

Фінансування телерадіокомпанії має здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень телерадіокомпанії, зокрема коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг, виконання робіт, грантів, дарунків та благодійних внесків, а також коштів від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності. Орієнтовна вартість фінансування реалізації Концепції з державного бюджету становить 90 млн. гривень.

Текст документу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D1%80