Спрощення депутатських запитів

December 27, 2012
26.12.12 ВРУ Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський вніс проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус народного депутата України” (№1172; щодо запитів народних депутатів України).

Так, проектом пропонується виключити затвердження 1/5 конституційного складу парламенту запиту народного депутата до суб’єктів публічного і приватного права. Ініціатор законопроекту аргументвав необхідність такого законопроекту тим, що ще 14 жовтня 2003 року Конституційний Суд України ухвалив рі­шення № 16-рп/2003(справа про направлен­ня запиту до Президента України), яким чітко визначив, що скерування запиту народного депутата України не потребує ухвалення рішення Верховною Радою України, однак законодавство до цього часу не було приведене у відповідність.

Адреса проекту: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=45268