Спрощення реєстрації преси

March 1, 2012

Двадцять дев’ятого лютого 2012 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (законопроект №10135; н.д. Олександр Абдуллін, Олена Бондаренко, Віктор Уколов; про спрощення процедури реєстрації друкованих засобів масової інформації)».

Проектом вносяться зміни до порядку реєстрації преси, а саме визначити, що реєстрація преси відбувається шляхом повідомленнязаяви про державну реєстрацію. Якщо назва видання не використовує назву існуючого друкованого видання та не порушує інші умови закону орган реєстрації [Укрдержреєстр — прим.] зобов’язаний в десятиденний строк внести друковане видання до державного реєстру.

Із існуючої заяви на державну реєстрацію автори пропонують вилучити програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість, передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання, місцезнаходження редакції, а також вилучити відповідну підставу для відмови у державній реєстрації щодо невідповідності цих критеріїв обмеженням, визначеним у ст. 3 та ст. 4 закону.

Утім, у разі зміни юридичної адреси засновника (співзасновників), засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації буде зобов’язаний (зобов’язані) відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін, а у разі зміни засновника (складу співзасновників), назви, мови видання друкований ЗМІ підлягатиме перереєстрації.

Серед іншого автори пропонують дозволити без реєстрації інформаційні бюлетені політичних партій та громадських організацій, які використовуються для інформування їх членів про діяльність партії/громадської організації та ознайомлення із матеріалами інших засобів масової інформації, за умови точного посилання на джерело інформації, що передруковується».