Структурні підрозділи

September 28, 2012

Двадцять шостого вересня 2012 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації». Положення ухвалене на вимогу нової редакції статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Так, голова місцевої адміністрації визначає її структуру

Структурний підрозділ (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) відповідно до визначених галузевих повноважень у сфері доступу до публічної інформації виконує такі завдання:

  • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

  • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

  • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  • забезпечує захист персональних даних.

Також положенням передбачається, що структурні підрозділи можуть отримувати інформацію від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Зауважимо, що закон про доступ до публічної інформації (ст.16) передбачає, що розпорядник інформації — суб’єкт публічного права відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та відповідальних за надання консультацій під час оформлення запиту. Відтак, законодавець запропонував розпорядникам утворити структурний підрозділ у кількості 3 осіб для забезпечення права на доступ, утім, у зв’язку з тим, що закон набув чинності під час адміністративної реформи реалізація положення закону зводилась до покладання усіх обов’язків у сфері забезпечення доступу на одну особу.

Адреса положення:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-%D0%BF