Суд відмовив у позові Інституту Медіа Права до Верховної Ради України

January 19, 2011

Вісімнадцятого січня 2011 року відбулося друге судове засідання у справі за позовом Інституту Медіа Права до Верховної Ради України. Інститут прагнув у судовому порядку отримати відповідь Верховної Ради України на свій інформаційний запит щодо видання газети «Голос України». Заслухавши пояснення сторін, суд виніс рішення про відхилення позовних вимог Інституту Медіа Права у повному обсязі. Мотивувальна частина судового рішення, тобто викладення підстав, з яких його прийнято, буде оголошена за 5 днів після судового засідання.

 

Представники Верховної Ради України наполягали на тому, що місцева громадська організація не мала права звертатися до Верховної Ради України, чия сфера дії поширюється на всю державу. До того ж, питання про порядок витрачання бюджетних коштів «Голосом України» було розцінене як спроба здійснення контролю над діяльністю парламенту. Відомості, про які йшлося у запиті, на думку представників відповідача, не є необхідними для роботи Інституту Медіа Права. І оскільки деякі запитувані факти Інститут дізнався від редакції газети «Голос України», то подальша відповідь від Верховної Ради України може не надаватися.

 

Натомість представники Інституту Медіа Права аргументували свої вимоги положеннями Закону України «Про інформацію», який зобов’язує органи державної влади надавати відповідь на інформаційний запит. Цей закон не містить винятків для громадських організацій як авторів запиту або для Верховної Ради України як його отримувача. Закон передбачає чіткий перелік інформації, яка не надається за запитом. Запит Інституту Медіа Права був передовсім спрямований на отримання відкритої інформації. Але навіть якщо певні дані не можуть бути повідомлені запитувачу, йому необхідно надати мотивовану письмову відмову. Верховна Рада України цього не зробила, але суд не зобов’язав її виправити ситуацію.

Інститут Медіа Права має намір звернутися до Європейського суду з прав людини щодо порушення свободи одержання інформації , гарантованої статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.