Судовий реєстр: інструкція

October 2, 2008

Другого жовтня 2008 року Державна судова адміністрація України наказом №89 затвердила Інструкції про порядок взаємодії відповідальної особи апарату місцевого загального суду та інформаційно-технічного адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень при збиранні, обробці та надсиланні копій судових рішень в електронному вигляді для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Інструкція встановлює порядок взаємодії відповідальної особи (уповноваженого штатного працівника суду) апарату місцевого загального суду та інформаційно-технічного адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень (ДП «Інформаційні судові системи») при збиранні, обробці та надсиланні копій судових рішень в електронному вигляді для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Повний текст:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1019-08