Суспільне мовлення. Нова спроба

March 17, 2009
Дванадцятого березня 2009 року до Верховної Ради України було внесено законопроект «Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (законопроект №4198, н. д. Андрій Шевченко, фракція БЮТ)».

Автор зазначає, що цей законопроект має на меті створення Суспільного мовлення, яке надаватиме громадянам повну, неупереджену інформацію про значущі події, задовольнятиме потреби суспільства в культурних, пізнавальних, розважальних та інших програмах.

Закон складається з трьох частин та перехідних положень. Це розділ «Загальні положення», який визначає цілі Суспільного мовлення, його статус, закладає гарантії незалежності його редакційної політики; розділ ІІ, що описує органи управління та контролю Суспільного мовлення, розділ ІІІ визначає особливості фінансово-господарчої діяльності Суспільного мовлення та розділ IV, який містить перехідні та прикінцеві положення, що регламентують механізм реформування державних телерадіоорганізацій у Суспільне мовлення України.

Проект Закону  визначає, що основними завданнями Суспільного мовлення України полягатимуть у повному й неупередженому інформуванні про суспільно значущі події в Україні та за кордоном, про діяльність органів влади, про діяльність політичних партій та об‘єднань громадян, культурне, релігійне, спортивне життя. Також суспільні мовники мають виконувати функцію інформатора в надзвичайних ситуаціях, забезпеувати потреби соціальних та етнічних груп, потреби дітей та юнацтва, сприяти розвитку української культури та мови тощо.

Керівним колегіальним органом суспільного мовника має стати Рада Суспільного мовлення України, яка, зокрема, матиме повноваження обрання/ звільнення директора, здійснюватиме контроль за його діяльністю, затверджуватиме щорічний звіт, програмну та редакційну політику Суспільного мовлення України, затверджуватиме бюджет Суспільного мовлення України.

Суспільний мовник до 1 березня року, наступного за звітним, матиме обов’язок оприлюднити звіт про свою діяльність, а саме інформацію про дотримання програмної та редакційної політики, пропоновані зміни до неї; інформацію про структуру організації, штатний розпис та реальну кількість працівників; персональний склад керівництва Суспільного мовлення; відомості щодо розмірів та структури доходів та витрат за звітний рік; інформацію про стан основних фондів; інформацію про постачальників послуг та вартість послуг; перелік організацій, що виробляли програми на замовлення Суспільного мовлення України, назви програм та вартість їх виробництва; інформацію про заробітну плату керівництва телерадіоорганізації; бюджет на поточний рік та іншу інформацію, визначену Радою.

Повний текст законопроекту:
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34731