Тексти депутатських запитів можуть стати публічними

September 29, 2015

Народні депутати Ірина Геращенко, Марія Іонова та Ірина Луценко зареєстрували у Верховній Раді Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення тексту депутатського запиту (проект № 3182).

Законопроект передбачає внесення змін до Регламенту Верховної Ради, відповідно до яких текст кожного депутатського запиту має розміщуватися на офіційному веб-сайті парламенту в день його оголошення. Якщо в депутатському запиті міститься інформація з обмеженим доступом, на офіційному веб-сайті Верховної Ради розміщується його короткий зміст, оголошений головуючим на пленарному засіданні.

Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата» депутатський запит – це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів влади, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

Уже сьогодні на персональних сторінках народних депутатів на сайті парламенту можна ознайомитись із інформацією про подання народними депутатами запитів – їх кількість, до яких органів направлялись та яких питань стосувались. Але повні тексти депутатських запитів, як і результати їх розгляду відповідними органами чи особами, поки що не оприлюднюються.

Водночас, як зазначають автори законопроекту, «можливість відкритого доступу до текстів таких запитів є важливою складовою інформування громадянського суспільства про діяльність Верховної Ради України, окремих народних депутатів України, утвердження європейських принципів гласності та відкритості у роботі парламенту».

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56623