Телепродажна реклама

April 19, 2009

Шістнадцятого квітня 2009 року депутати Верховної Ради України розглянули проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (законопроект№ 3081, Президент України; щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення).

 

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України “Про рекламу” в частині доповнення понятійного апарату новим терміном “телепродаж”; удосконалення загальних вимог до реклами, реклами на радіо і телебаченні, реклами щодо дітей; встановлення заборони спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

 

Законопроект було опрацьовано Міністерством юстиції щодо відповідності проекту положенням джерел asquis communаutaire. Автори вважають, що прийняття Закону та його реалізація  сприятиме створенню умов для поглиблення принципів вільного обміну інформацією та ідеями, інтеграції нашої держави до європейського телепростору та відкриттю нових додаткових можливостей для активізації діяльності вітчизняних телевізійних організацій в міжнародному обміні програмами та їх спільному виробництві.

 

Розглянувши законопроект депутати відправили його для повторного розгляду, яке має відбутися на 14 травня 2009 року.

Головне юридичне управління Верховної Ради зауважило, що, по-перше, термін «телепродаж», запропонований у законопроекті не збігається по суті з визначенням цього терміну в Європейській конвенції про транскордонне телебачення. По-друге, положення нової частини статті 21 Закону України «Про рекламу», не враховує вимог статті 18 Конвенції, яка говорить про те, що заборона спонсорства стосується суб’єктів, основним видом діяльності яких є виробництво чи продаж товарів, або надання послуг, реклама і телепродаж яких заборонено.