Третій щорічний звіт про виконання судових рішень Європейського суду з прав людини

April 26, 2010

Чотирнадцятого квітня 2010 року Комітет міністрів Ради Європи оприлюднив третій щорічний звіт про контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

У звіті йдеться про процес виконання судових рішень у 2009 році. Зокрема, наведені статистичні дані по державах і здійснений тематичний огляд судових справ, які ще перебувають на контролі. Для огляду були відібрані найважливіші справи, які відображають позиції Європейського суду із винесення загальних та індивідуальних приписів.

Судові справи у добірці підібрані відповідно до прав і свобод, захищених Європейською конвенцією з прав людини. Зокрема, у сфері свободи вираження та поширення інформації Комітет міністрів Ради Європи приділив увагу виконанню рішень у таких напрямках:

1. У сфері недоторканності житла і кореспонденції, а також таємного стеження (Narinen v. Finland, Lambert v. France, Matheron v. France, Doerga v. The Netherlands, Smirnov v. Russia, та ін.)

2. У сфері зберігання конфіденційної інформації (S. and Marper v. The United Kingdom)

3. З питань дифамації (Juppala v. Finland, Paturel v. France, Lepojicv. Serbia, Filipovic v. Serbia, Klein v. Slovakia)

4. У сфері права на телерадіомовлення (Meltex Ltd and Mesrop Movsesyan v. Armenia, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (No. 2).

5. Щодо права на захист джерел інформації (Voskuil v. The Netherlands)

6. У сфері поширення інформації, що загрожує громадському порядку або національній безпеці (Vajnai v. Hungary)

У звіті також було приділено увагу процесу виконання рішення Європейського суду у справі Гонгадзе. У своїй Проміжній резолюції CM/ResDH(2009)74, прийнятій 16 вересня 2009 року, Комітет міністрів Ради Європи позитивно оцінив прогрес у ході розслідування цієї справи в Україні протягом попереднього року. Водночас Комітет міністрів наполегливо порекомендував органам влади вжити всіх можливих заходів для якнайшвидшого завершення розслідування.

Повний текст звіту (PDF, англійською мовою)