ЦЕДЕМ подав до ЄСПЛ свої коментарі у справі Сауре проти Німеччини

November 23, 2016

Центр демократії та верховенства права підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини свої коментарі щодо правових принципів, які підлягають застосуванню у справі “Saure v Germany”.

Справа Сауре проти Німеччини підіймає запитання, чи гарантує стаття 10 Європейської Конвенції з прав людини право на доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні публічних осіб.

Право на доступ до інформації безпосередньо не випливає з тексту статті 10 Конвенції. Так, в низці рішень ЄСПЛ наголошував, що свобода отримувати інформацію не повинна тлумачитись як така, що накладає на держави позитивний обов’язок збирати та надавати інформацію про власну діяльність. Одначе, в декількох нещодавно розглянутих справах Суд потвердив інший підхід, відповідно до якого приймав до розгляду та констатував порушення статті 10 у зазначеній категорії справ.

Юристи ЦЕДЕМ здійснили дослідження міжнародних та європейських стандартів свободи інформації, обґрунтувавши необхідність застосування більш широкого підходу до розуміння «права отримувати інформацію», передбаченого частиною 1 статті 10 ЄКПЛ.

На думку експертів ЦЕДЕМ, належність права на доступ до інформації до сфери захисту за статтею 10 ЄКПЛ є закономірним результатом розвитку стандартів доступу до інформації на міжнародному та національному рівнях. Цей крок не має визнаватись надмірною інтерпретацією обов’язків, що випливають з частини 1 статті 10 Конвенції, натомість має бути сприйнятий як необхідний на шляху досягнення мети Конвенції – підтримки та просування ідей та цінностей  демократичного суспільства.

Крім цього, експерти також наголосили на важливості застосування доктрини «розумного строку»: суттєвим для забезпечення доступу до публічної інформації є розумний строк її отримання. Оскільки інакше, враховуючи характер інформації як такої, функція преси як «вартового пса» не може бути ефективно виконана.

Нагадаємо, що відповідно до Регламенту ЄСПЛ, з моменту комунікації справи уряду держави-відповідача будь-яка зацікавлена особа може просити Суд надати їй право висловити письмові коментарі щодо правових принципів, які стосуються цієї справи. На підставі цього ЦЕДЕМ підготував та надіслав до Європейського суду свій юридичний аналіз.

Завантажити текст інтервенції (англ. мовою) можна за посиланням.