ЦЕДЕМ успішно пройшов фінансовий аудит

May 22, 2018

Центр демократії та верховенства права успішно пройшов щорічну фінансову аудиторську перевірку. За висновком незалежних аудиторів, фінансова звітність ЦЕДЕМ за 2017 рік є повністю достовірною.

Аудиторська Фірма «МК Аудит» у своєму звіті зазначила, що фінансова звітність Громадської організації «Центр демократії та верховенства права», відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан організації станом на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших законодавчих та нормативних актів.

Фінансовий аудит Центру демократії та верховенства права було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (“МСА”). Аудит передбачав виконання аудиторських процедур щодо сум та розкриття у фінансовій звітності, оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Також аудит включав перевірку використання коштів, отриманих від Європейської Комісії та SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) на фінансування діяльності Секретаріату Реанімаційного Пакету Реформ (РПР).

Центр демократії та верховенства права вже вшосте, починаючи з 2012 року, проходить аудиторську перевірку, яку здійснюють незалежні компанії. Впроваджуючи політику прозорості та відкритості, ЦЕДЕМ публічно звітує про свій фінансовий стан, а також інформація про витрачені за рік кошти та джерела їхнього надходження міститься у кожному річному публічному звіті організації.