ЦЕДЕМ успішно пройшов фінансовий аудит

September 18, 2017
Громадська організація «Центр демократії та верховенства права» (ЦЕДЕМ) успішно пройшла щорічну аудиторську фінансову перевірку. За висновком незалежних аудиторів, фінансова звітність ЦЕДЕМ за 2016 рік є повністю достовірною.
 
Незалежна аудиторська компанія ТОВ «Київаудит» провела аудит фінансової звітності ЦЕДЕМ у складі балансу станом на 31 грудня 2016 року, звіту про фінансові результати за 2016 рік та звіту про рух фінансових коштів за 2016 рік, підготовленої у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів.

Аудит фінансової звітності організації було проведено у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Аудит передбачав виконання аудиторських процедур щодо сум та розкриття у фінансовій звітності, оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Також аудит включав оцінку звітності щодо коштів, отриманих від SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), на фінансування діяльності Реанімаційного Пакету Реформ (РПР) в рамках проекту «Посилення коаліції РПР».
 
У ході аудиту було встановлено, що фінансова звітність громадської організації «Центр демократії та верховенства права», відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Організації станом на 31 грудня 2016 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

ЦЕДЕМ проходить річний аудит уже вп’яте, починаючи з 2012 року. Таким чином організація впроваджує політику прозорості, що передбачає публічне звітування про свій фінансовий стан.