У Парламенті пропонують встановити мовні квоти для аудіовізуальних ЗМІ

November 2, 2016

27 жовтня 2016 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (№ 5313; н.д. Княжицький М.Л., Сюмар В.П.). Законопроект передбачає внесення змін до низки законів України з метою просування української мови у національному телерадіопросторі.

Зокрема, законопроектом пропонується встановлення обов’язкового обсягу мовлення державною мовою для аудіовізуальних (електронних) ЗМІ.

Для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, які здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передбачено, що в загальному обсязі їх мовлення передачі та (або) фільми виконані українською мовою мають становити не менше 75 відсотків впродовж доби у кожному з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00. Аналогічна квота вводиться і для передач новин; причому як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях мовлення.

Квоти для телерадіоорганізацій регіональної і місцевої категорій мовлення, які здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та (або) фільми виконані українською мовою мають становити не менше 50 відсотків впродовж доби у кожному з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00

Таблиця

Поруч із закріпленням мовних квот, законопроект визначає особливості обчислення таких квот.

Так, при обчисленні частки передач та (або) фільмів виконаних українською мовою враховується загальна тривалість фільмів та передач створених, дубльованих або озвучених українською мовою, які транслювались телерадіоорганізацією впродовж доби у визначених цією статтею закону проміжках часу. При цьому, при обчисленні цієї частки не враховуються пісні, які транслюються окремо і не є частиною передачі (для них мовна квота передбачена в статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

Крім цього, встановлено критерії визнання передач і фільмів виконаними українською мовою

Передача вважається виконаною українською мовою, якщо всі виступи (репліки) дикторів (ведучих) передачі виконані українською мовою. Фільм – якщо мовою його розповсюдження згідно з державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування є винятково українська мова.

З повним текстом законопроекту можна ознайомитися за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60356