У Парламенті пропонують зміни щодо інформування про використання публічних коштів

September 9, 2016

5 вересня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про використання публічних коштів» (проект № 5061, н.д. Олександр Опанасенко).

Зміни, запропоновані законопроектом, стосуються інформації про використання коштів розпорядниками та одержувачами публічних коштів, порядку її розкриття, а також механізму притягнення до відповідальності осіб винних у порушенні законодавства.

Зокрема, передбаченими законопроектом змінами пропонується:

  • посилити відповідальність за нерозкриття інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, в тому числі, передбачено застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації,  несвоєчасне оприлюднення інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів
  • поширити статтю 188-40 КпАП “Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” на невиконання законних вимог (приписів) також посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та осіб, які діють за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
  • встановити, що протокол про адміністративне правопорушення може бути надісланий поштою за місцем роботи такої особи (при цьому, до протоколу додається роз’яснення для особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її прав і обов’язків, передбачених статтею 268 КпАП)
  • встановити порядок оприлюднення інформації про використання публічних коштів Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами;
  • поширити обов’язок оприлюднення інформації про використання публічних коштів на юридичні особи публічного права, що використовують кошти отримані з інших джерел, ніж кошти державного та місцевих бюджетів, а також на політичні партії
  • надати можливість використовувати інформацію розміщену на єдиному веб-порталі використання публічних коштів як доказ у спорі з третьою особою
  • встановити необхідність розкриття інформації про зарахування до державного і місцевих бюджетів загальнодержавних та місцевих податків та зборів, які сплачуються юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, самозайнятими особами
  • та інше

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59917