У Празі обговорили проблеми та шляхи вдосконалення функціонування суспільних медіа

November 24, 2016

10-11 листопада у Празі відбулася міжнародна конференція «Суспільне медіа та демократія», присвячена обговоренню належної практики функціонування суспільного медіа.

Організований Радою Європи, Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Європейською мовною спілкою спільно з Парламентом Чехії та Чеським Телебаченням, захід зібрав навколо себе парламентарів та експертів у царині суспільного медіа з Центральної та Східної Європи. За результатами проведення конференції учасниками було напрацьовано та ухвалено низку рекомендацій як для держави, так і для медійників щодо функціонування суспільного медіа.

Перш за все, учасники погодились, що ключовими проблемами, які стоять перед суспільними медіа, є політичне втручання у їх незалежність та недостатнє фінансування задля ефективного виконання ними своїх завдань. Тож учасники закликали держави поважати та захищати незалежність та належне фінансування суспільного медіа, зміцнюючи конституційні та законодавчі гарантії його діяльності.

Серед найважливіших рекомендацій, прийнятих за результатами проведення конференції, такі:

  • прийняттю та зміні законодавчої бази, що регулює роботу суспільного медіа в країні, має передувати широка публічна дискусія за участі самих мовників та зацікавлених сторін;
  • повинні існувати прозорі, політично збалансовані процедури обрання кваліфікованих членів наглядової ради суспільного медіа;
  • члени наглядової ради повинні виступати у особистій якості, їх мандат не має припиняться із припиненням правління певної політичної сили;
  • з метою запобігання послабленню ролі та зменшенню фінансування суспільного медіа мають існувати гарантії прозорості медіа власності та правила, спрямовані на унеможливлення впливу на формування політики в медіа сфері осіб, у власності/ під контролем яких перебувають приватні медіа-кампанії;
  • публічний діалог між представниками парламенту, суспільного медіа та іншими зацікавленими сторонами має бути зміцнений з метою вдосконалення законодавства та його практичної імплементації;
  • необхідно розширити розуміння категорії «суспільне медіа», включивши до неї створення та поширення нових форм контенту, зробивши суспільне більш доступним для ширшої аудиторії та забезпечивши його поширення за допомогою різних комунікаційних каналів, технічних засобів, пристроїв тощо.

 

Низка рекомендацій, розроблених учасниками конференції, була адресована безпосередньо суспільним медіа. Серед основного:

  • важливість розробки медійником механізмів саморегулювання, зокрема прийняття і подальше дотримання редакційних правил та етичного кодексу, що зміцнить відповідальність інституції перед громадою та підвищить довіру до неї аудиторії;
  • врахування та висвітлення суспільним медіа різноманіття та плюралізму у суспільстві, включно з інтеграцією в інформаційний простір меншин та просуванням толерантності;
  • необхідність дотримання суспільним медіа вимог щодо заборони використання «мови ворожнечі», її попередження та роз’яснення шкідливого впливу такої діяльності;
  • необхідність прийняття суспільними медіа керівних роз’яснень для роботи журналістів зі складними завданнями та забезпечення журналістів тренінгами з питань фізичної та цифрової безпеки тощо.

 

Також на зустрічі було підкреслено важливість посилення імплементації низки інструментів Ради Європи, зокрема Рекомендації КМРЄ № R (96) 10, що покликана гарантувати незалежність суспільного мовлення, Рекомендації КМРЄ (2007) 3 про завдання суспільного медіа в інформаційному суспільстві, та Рекомендацій КМРЄ № (97) 20 та № (97) 21 щодо «мови ворожнечі» та просування культури толерантності. Крім цього, учасники погодили, що у подальшому Європейська мовна спілка має розробити власні принципи незалежності суспільного медіа.

На конференції було наголошено на важливості діяльності громадських організацій медійного спрямування задля забезпечення належного функціонування та підзвітності суспільних медіа.

Зазначимо, що згадані рекомендації підтримали делегати із запрошених країн, зокрема Угорщини, Болгарії, Словаччини, Словенії, Чехії тощо. Делегати з Польщі утрималися від підтримки документу.

З повним текстом рекомендацій, ухвалених за результатами проведення міжнародної конференції «Суспільне медіа та демократія» (англ. мовою), можна ознайомитися за посиланням.