У Страсбурзі відбулась конференція щодо свободи в Інтернеті

September 14, 2016

9 вересня 2016 року у Страсбурзі відбулась конференція за підтримки та під час головування Естонії у Комітеті Міністрів Ради Європи, Головування Німеччини у ОБСЄ, а також Ради Європи на тему: «Свобода в Інтернеті: постійний фактор демократичної безпеки в Європі». Потреба провести такий захід викликана тим, що сьогодні Інтернет стає все потужнішим засобом комунікації, що несе в собі нові можливості, але й нові виклики для забезпечення прав людини та міжнародної безпеки. В той час, як громадські активісти намагаються адвокатувати однаковий захист прав людини онлайн та офлайн, випадки цензури, порушення приватності та обмежень права на висловлювання з боку держав провокують серйозні публічні дебати. В умовах нестабільності в Європі та світі, держави часто постають перед хибною дилемою вибору між свободою та безпекою та залишаються наодинці із вирішенням питань, що стосуються Інтернету.

Численні учасники конференції, що представляли держави, міжнародні організації, ЄСПЛ, громадськість, бізнес та академічну спільноту, обговорювали такі основні питання:

  1. Права людини у мережі Інтернет, а також як досягнути балансу між захистом права на свободу висловлювання та інформаційною безпекою;
  2. Найкраща європейська практика щодо свободи в Інтернеті з акцентом на врахуванні прав людини;
  3. Нові горизонти управління Інтернетом, підкреслюючи його важливість для поширення інформації.

Висловлюючись щодо проблемних питань, усі промовці виходили з того, що регулювання у мережі Інтернет є необхідним засобом для забезпечення прав людини та міжнародної безпеки. Разом з тим, неодноразово підкреслювалось, що попри доволі значні напрацювання у цій сфері, найбільшою проблемою у питанні управління Інтернетом є відсутність імплементації цих напрацювань. Норми у цій сфері існують, але вони повинні виконуватися ефективніше. Також більшість учасників у своїх промовах наголошували на важливості об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін та залучення їх до активного та відповідального діалогу. Так, наприклад, рекомендації ОБСЄ звернені до держав, проте Інтернет є тією сферою, у якій надзвичайно важливу роль грають приватні актори, без яких гарантування ефективності будь-яких заходів буде залишатись сумнівним.

Особливу увагу учасники конференції звернули на прозорість і важливість моніторингу за свободою в мережі Інтернет. Як зазначила представниця Freedom House Санья Келлі, впродовж останніх 7 років багато держав розробили норми, що обмежують висловлювання в Інтернеті, проте вони не завжди є результативними і можуть навпаки погіршувати стан забезпеченості прав людини. Отож тепер свобода в Інтернеті, відповідно до звітів правозахисних організацій, зменшується. Водночас, держави, не кажучи вже про громадські організації, не мають достатньо важелів впливу на медіа та інтернет. З іншого боку, Франція, Росія та Туреччина були названі представницею Index on Censorship Джоді Гінсберг країнами, що викликають найбільше занепокоєння з точки зору свободи в Інтернеті. Також учасники наголошували на відкритості інформації про те, як самі держави та приватні компанії отримують, зберігають, пересилають та знищують персональні дані, адже для працівників самих державних органів ці процеси часто залишаються таємницею. Пов’язаною із цим є повідомлення індивідів про запити про надання таких даних від приватних компаній.

Насамкінець учасники конференції з боку бізнесу та громадськості висловили сподівання на плідну співпрацю з боку держав, а також на те, що дослідження у сфері свободи інтернету будуть більш гармонізовані, що дозволить робити глибший та достовірніший аналіз і, відповідно, точніші висновки та рекомендації на майбутнє. Філіп Бойя, Генеральний директор з питань прав людини та верховенства права Ради Європи, зі свого боку підсумував, що рівень свободи в Інтернеті є свідченням поваги до демократії та її ефективного функціонування. Він закликав держави до відкритості та прозорості в питанні регулювання свободи в Інтернеті.

Із висновками конференції можна ознайомитись детальніше за посиланням.