У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо скасування поняття «політична реклама»

July 22, 2014

Народний депутат Юрій Стець зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” щодо виключення поняття “політична реклама” та усунення протиріч між окремими нормами закону (проект №4336а, н.д. Юрій Стець).

Проект передбачаєвилучення поняття «політична реклама», як такого, що за своїм змістом є тотожним з поняттям «передвиборна агітація», але, на думку ініціаторів, не відповідає усім вимогам законодавства. Завданням законопроекту визначено«удосконалення законодавчої бази та усунення протиріч, які негативно позначаються на прозорості виборчого процесу та рівності можливостей всіх суб’єктів виборчого процесу».

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51763