У ВРУ пропонують встановити квоти для української мови на телебаченні

April 25, 2016

Народні депутати України 13 квітня 2016 року зареєстрували законопроект №4408 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обсягу національного україномовного аудіовізуального продукту в мовленні телерадіоорганізацій)».

Ініціаторами законопроекту стали народні депутати Оксана Юринець, Роман Мацола, Андрій Кіт, Роман Романюк, Марія Матіос, Микола Кадикало, Михайло Головко, Роберт Горват, Євген Рибчинський.

Депутати пропонують внести правки в закони «Про телебачення і радіомовлення» та «Про засади державної мовної політики».

Щодо першого закону, автори пропонують визначити «національний україномовний аудіовізуальний  продукт» як «програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України, озвучені українською мовою». Частка такого україномовного продукту має становити не менше 75 відсотків від загального обсягу національного аудіовізуального продукту (тобто, 37,5% від загального обсягу мовлення). Таке положення перекликається з відповідним законопроекту  №3822 «Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)», що встановлює такі ж квоти для україномовного продукту на радіо.

Нагадаємо, що в чинній редакції закону встановлена квота у розмірі 50% для аудіовізуального продукту, виробленого фізичними чи юридичними особами України без диференціації за ознакою мови.

Законопроект також містить положення, яким на телерадіоорганізації покладається обов’язок забезпечувати дотримання такого співвідношення рівномірно протягом усього ефірного часу.

Окрім того, до закону «Про засади державної мовної політики» пропонується внести зміни до статті 24 «Мова засобів масової інформації і видавництв». Телеорганізації обиратимуть мову не лише відповідно до чисельності мовних груп, а й у відповідності зі згаданим вище законом. Таким чином, положення про обов’язкову квоту для україномовного продукту поширюватиметься не лише на загальнонаціональні, а й на регіональні телерадіоорганізації.

 

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58707