Удосконалення контролю над рекламою

January 19, 2011
Сімнадцятого січня 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення контролю за дотриманням законодавства про рекламу” (законопроект №8002, н.д. Андрій Пінчук).

Законопроектом пропонується встановити, що державний контроль за дотриманням законодавства про рекламу здійснює Державна комісія з контролю за рекламою – центральний колегіальний орган виконавчої влади з контролю за рекламою та Антимонопольний комітет України, повноваження якого обмежуються контролем за рекламою щодо дотримання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Відповідно до проекту зазначена комісія має право проводити розслідування та відкривати справи про порушення законодавства про рекламу, як за власною ініціативою, так і за заявами фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування; проводити перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про рекламу; проводити дослідження будь-якої реклами оприлюдненої на території України щодо її відповідності законодавству України про рекламу; вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про рекламу; звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із порушенням законодавства про рекламу тощо.

Комісія має право винести рішення про повне припинення розповсюдження (виготовлення) реклами, примусове розірвання договорів про розповсюдження (виготовлення) реклами та, у разі можливості, вжиття заходів щодо ліквідації вже розповсюдженої реклами, а також видавати обов’язкові до виконання рішення про публічне спростування недобросовісної чи недостовірної реклами за рахунок порушника.

Законопроектом також встановлюються санкція за порушення законодавства про рекламу – п’ятикратна вартість виготовлення (розповсюдження) реклами (залежно від суб’єкта порушення).

Картка законопроекту:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39465

Текст законопроекту:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=39465&pf35401=182645