Ухвалено зміни щодо умов розповсюдження програм у складі універсальної програмної послуги

October 6, 2016

6 жовтня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги)» (законопроект №3504).

Закон визначає, що універсальна програмна послуга – це перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телерадіопрограми:

  • ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а до її перетворення – програми Національної телекомпанії України;
  • телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, що здійснюють мовлення в межах не більш як однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), що відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, що дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
  • державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення».

Закон передбачає, що для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності. Національна рада повинна затвердити Перелік програм універсальної програмної послуги та оприлюднити його в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 ЗУ «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону.

Водночас, до ухваленого закону не увійшли пропозиції щодо можливості виключення приватних телеорганізацій зі складу універсальної програмної послуги за заявою таких організацій до Національної ради.