Управління інфобезпеки та інфосуспільства

July 30, 2012

Двадцять третього липня 2012 року Кабінет Міністрів України постановою № 654 “Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України” утворив в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки у межах граничної чисельності працівників Секретаріату.

Інформація про мету створення та основні завдання новоствореного управління в постанові відсутня.

Адреса постанови: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2012-%D0%BF