Урегулювання санкцій

July 8, 2010

Двадцять дев’ятого червня 2010 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (законопроект №6596, н.д. Олена Бондаренко, Юрій Мороко, фракція Партії Регіонів; щодо ліцензування мовлення)

Як пояснюють автори законопроекту його метою є створення сприятливих засад для здійснення діяльності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги шляхом переважного застосування адміністративно-правових та майнових санкцій у випадках порушення законодавства про телебачення і радіомовлення.

Так, серед іншого пропонується встановити градаційну систему штрафів, а саме:

а) для телерадіоорганізацій, які здійснюють загальнонаціональне мовлення – до 1 млн. грн., регіональне – до 100 тис. грн, місцеве – до 50 тис. грн, супутникове – до 50 тис. гривен.

б) для провайдерів програмної послуги, якщо кількість домогосподарств відповідно до ліцензії складає біільше 50 тис. – до 1 млн. грн, від 10 до 50 тис. – до 100 тис. грн., до 10 тис. – до 50 тис. грн”.

Автори вважають, що вищенаведені штрафи мають сплачуватися потягом 30 днів з дня отримання рішення про накладання штрафу. Крім того, телерадіоорганізація має усунути порушення, за які було стягнуто штраф.

У випадку невиконання телерадіоорганізацією, провайдером програмної послуги вимог щодо сплати штрафу Національна рада може прийняти рішення про стягнення чергового штрафу, а у разі трикратного накладення штрафу за одне й те ж порушення Національна рада може оголосити попередження, якщо таке порушення так і не було усунене.

Максимальним покаранням для мовника чи провайдера може стати звернення Національної ради до суду з приводу анулювання ліцензії на мовлення, якщо телерадіоорганізація, провайдер програмної послуги у тридцятиденний термін, з дня отримання рішення про оголошення попередження, не усунула всі порушення, що вказані в рішенні Національної ради про оголошення попередження