Уряд пропонує захистити інформацію про технологічні процеси важливих об’єктів інфраструктури

September 19, 2014

Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін до Закону України “Про інформацію” щодо технологічної інформації(проект № 5073, КМУ).

У новому законопроекті перелік видів інформації, передбачений статтею 10 Закону України «Про інформацію» пропонується доповнити новою категорією – «технологічна інформація». До неї належатимуть задокументовані відомості про склад, показники та особливості технологічних процесів, які застосовуються для керування об’єктами виробничого та невиробничого призначення, а також дані автоматизованих систем керування цими об’єктами та їх процесами.

 Метою проекту є захист національної безпеки, зокрема, важливих об’єктів життєзабезпечення від потенційного несанкціонованого втручання. У зв’язку з цим, передбачено, що технологічна інформація об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, техногенно та екологічно небезпечних об’єктів, інших об’єктів, «порушення сталого функціонування яких може спричинити аварії чи надзвичайні ситуації, впливати на стан здоров’я та безпеку людей, умови життя людей, несе підвищену небезпеку для обороноздатності держави, екологічного стану довкілля, економічної, політичної, соціальної стабільності суспільних відносин або здійснення діяльності суб’єктів господарювання», підлягає захисту згідно із законодавством і може бути віднесена у порядку, передбаченому законом, до інформації з обмеженим доступом.

 

 Картка законопроекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52169