Уряд вніс до парламенту законопроект про іномовлення

July 14, 2015

Кабінет Міністрів України 13 липня подав до Верховної Ради України Проект Закону про систему іномовлення України (проект № 2334а).

Закон передбачає створення на базі «Всесвітньої служби “Українське телебачення і радіомовлення”» та «Банківського телебачення» (БТБ) державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України “Ukraine Tomorrow”» (ІНТУ), завданням якого буде «задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців, захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів».

Відповідно до законопроекту, ІНТУ має створюватись за рішенням Уряду і буде підпорядкована Міністерству інформаційної політики, яке зокрема, буде призначати керівника іномовника та здійснюватиме контроль за використанням і збереженням переданого ІНТУ майна.

Крім цього, Міністерство має розробити Статут ІНТУ, в якому визначатимуться структура, принципи кадрової політики, програмна концепція мовника, порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів компанії тощо.

Серед основних завдань, визначених Кабміном для іномовника:

  • об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні;

  • інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України;

  • забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України щодо важливих тем;

  • забезпечення збалансованого і прозорого доступу до передач дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

  • сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;

  • забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;

  • розвиток і зміцнення статусу української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

  • сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії;

  • сприяння зміцненню міжнародного авторитету України та зростання інвестиційної привабливості.

Законопроект також передбачає запровадження державного фінансування для ІНТУ – окремим рядком у Державному бюджеті у розмірі не менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду за попередній рік. Крім цього, компанія може фінансуватись за рахунок коштів, отриманих від продажу власної теле- і радіопродукції, трансляції реклами (за винятком політичної реклами та інших обмежень, встановлених рекламним законодавством), від внесків та інших законних надходжень.

Ліцензування мовлення ІНТУ здійснюватиметься шляхом переоформлення ліцензій УТР та БТБ, на підставі яких ІНТУ збереже за собою право не лише здійснювати мовлення за межами України, але й на «тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України».

Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є забезпечення доступу іноземної аудиторії, в тому числі української діаспори,  до об’єктивної, актуальної та повної інформації про події в Україні.

Водночас, варто зауважити, що низка норм, які включено до законопроекту, можуть створювати підстави для надмірного втручання держави в свободу діяльності ЗМІ. До прикладу, законопроектом передбачено, що в умовах воєнного, надзвичайного стану та в особливий період можуть запроваджуватись обмеження іномовлення на умовах та у порядку, що визначатиметься на розсуд Міністерства інформаційної політики. Не менше застережень викликає положення про те, що «в особливих обставинах» трансляція програм ІНТУ може здійснюватися на території України через цифрові і аналогові мережі, тимчасово надані державою або іншим мовником.

 

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55980