Уряд вніс до Верховної Ради проект Антикорупційної стратегії 2014-2017

July 15, 2014

Кабінет Міністрів України цього тижня зареєстрував у парламенті  законопроект Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки. Метою закону є визначення комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні  та формування базису для подальших антикорупційних реформ.

Серед заходів, які покликані забезпечити реалізацію антикорупційної політики держави, окрему увагу приділено питанням доступу до публічної інформації. Зокрема, проект закону передбачає внесення змін до законодавства для забезпечення:

·        вільного доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців через Інтернет, зокрема до даних про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб, фінансових звітів та статутних документів;

·        розкриття даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру через вільний доступ у Інтернеті, у тому числі доступ до даних про об’єкти і суб’єкти прав, про їх обтяження;

·        оприлюднення та створення умов для доступу до інформації про використання публічних коштів, якими розпоряджаються державні установи, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, установи загальнообов’язкового державного страхування і органи Пенсійного фонду України, зокрема шляхом оприлюднення в Інтернеті та створення умов для доступу в режимі реального часу до усіх транзакцій на рахунках центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

·        розкриття фінансовими установами інформації про платежі до державного та місцевих бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів.

Крім цього, визнається необхідність створення (визначення) державного органу контролю за додержанням права на доступ до інформації, що відповідатиме стандартам незалежності та ефективності, а також забезпечення основи для запровадження доступу до інформації у формі “відкритих даних” та повторного використання інформації («reuse of information»).

Серед іншого, стратегія передбачає ухвалення закону про захист осіб, які доброчесно повідомляють про корупційні правопорушення («викривачів»), що включатиме створення внутрішніх і зовнішніх каналів подання інформації, систему захисту викривачів від утисків та переслідування, а також заходи стимулювання повідомлень про корупцію, покладення на спеціально уповноважений орган функцій з проведення моніторингу та аналізу практики застосування закону та вжиття заходів щодо його належного застосування, запровадження санкцій за приховування фактів корупційних правопорушень тощо.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51704