Уряд зареєстрував зміни до законодавства щодо фінансування політичних партій

April 20, 2015

Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій ( проект №2563, КМУ), який передбачає вдосконалення законодавства в частині джерел набуття коштів та майна політичними партіями, у тому числі через впровадження фінансової підтримки з державного бюджету, уточнення переліку суб’єктів, які не можуть здійснювати фінансування політичних партій, встановлення обмежень сум добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, контролю та відповідальності у сфері фінансування партій.

Крім цього, законопроект значно посилює вимоги щодо оприлюднення фінансової звітності політичних партій.  Так, проектом пропонується зобов’язати політичні партії щороку до 31 березня публікувати в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр»  та розміщувати на своїх веб-сайтах щорічний звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також подавати звіт до Національного антикорупційного бюро України та Рахункової палати.

Щорічний звіт партії обов’язково повинен включати інформацію про:

майно політичної партії та його вартість станом на 31 грудня звітного року;

-загальну суму членських внесків протягом звітного року;

дату здійснення кожного добровільного внеску на користь політичної партії, розмір внеску, його цільове призначення, особу, яка здійснила внесок (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, а також місця проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи);

дату здійснення кожного платежу з рахунків політичної партії, отримувача, призначення та розміркожного платежу;

суму кожного фінансового зобов’язання та особу, на користь якої фінансове зобов’язання підлягає виконанню, строк виникнення та припинення кожного фінансового зобов’язання.

Крім цього, політична партія зобов’язана щокварталу до 20 числа наступного місяця подавати Національному антикорупційному бюро України та розміщувати на своєму веб-сайті щоквартальний звіт про надходження на користь цієї політичної партії та її структурних утворень, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, добровільних внесків, розмір кожного внеску, його цільове призначення, особу, яка здійснила внесок (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, а також місця проживання фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи).

Щорічний та щоквартальний звіт політичної партії та аудиторські висновки (у разі наявності) перевіряються та аналізуються Національним антикорупційним бюро України, а у частині використання фінансової підтримки політичних партій з державного бюджету — Рахунковою палатою.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54674