Узагальнено судову практику в справах про доступ до публічної інформації

October 28, 2013

Вищий адміністративний суд України прийняв постанову про практику застосування адміністративними судами положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Пленум Вищого адміністративного суду України 30 вересня 2013 року прийняв Постанову про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації” № 11, якою затвердив Довідку про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”

В документі здійснено аналіз судової практики у справах про доступ до публічної інформації, зокрема, розглядаються проблеми визначення підсудності справ, розмежування спорів про доступ до публічної інформації та щодо звернень громадян, отримання процесуальних документів та адвокатських запитів, окремі питання визнання інформації публічною, обмеження доступу до інформації тощо.

Так, Вищий адміністративний суд України звернув увагу на те, що розпорядники публічної інформації та суди при визначенні режиму доступу до інформації повинні застосовувати приписи Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки публічна інформація є обмеженою лише у випадках, передбачених цим законом, норми якого у даних правовідносинах є спеціальними.

Наприклад, невиправданим є посилання на захист персональних даних при відмові надавати інформацію про осіб, котрі одержали державне та комунальне майно у власність чи користування, оскільки відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» допускається можливість заборони законом віднесення персональних даних до інформації з обмеженим доступом. Таким законом є, зокрема, Закон України «Про доступ до публічної інформації», частиною п’ятою статті 6 якого передбачається, що не може бути обмежено доступ до інформації про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Крім цього, Вищий адміністративний суд наголосив на необхідності застосовувати «трискладовий тест» при визначенні правомірності обмеження доступу до інформації.

В постанові також приділено увагу питанням розмежування запитів про доступ до публічної інформації  та звернень громадян. Так,  якщо запитуваний запит про надання публічної інформації є фактично зверненням про надання інформації згідно із Законом України «Про звернення громадян», то в такому разі судам необхідно відмовляти в задоволенні позову щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації.

Ознайомитись з текстом Постанови можна за посиланням