Узгодження законодавства щодо доступу до інформації

September 23, 2011
П’ятнадцятого вересня 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом” (Законопроект №9153, КМУ).

Проектом пропонується провести узгодження статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу з новими інформаційними законами. Так, вираз “конфіденційна інформація, що є власністю держави” буде замінено на службову інформацію.

Так, статтю 21 закону про інформацію буде доповнено положенням, за яким порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію, визначаєтиметься Кабінетом Міністрів України.

Також проект додає до поноважень Служби Безпеки України додано право здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв, які містять службову інформацію, а також доступу до неї.

Порівняльна таблиця проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=41145&pf35401=199906
Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41145