Узгодження законодавства

March 19, 2012

Сьомого березня 2012 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про впорядкування норм окремих законів України у відповідності до норм Закону України «Про інформацію» (законопроект № 10157, н.д. Віктор Уколов).

Автор пропонує внести зміни до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Закону України «Про інформаційні агентства», яких змінити посилання на статтю 27 закону про інформацію, у зв’язку з прийняттям нової редакції цього закону.

Нагадаємо, що закон про пресу та про інформаційні агентства передбачає, що порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є порушення, у т.ч. закону про інформацію.


Картка проекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42752