В парламенті зареєстровано законопроект щодо електронного звернення громадян

October 28, 2013

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, що пропонує надати громадянам можливість подавати звернення в електронній формі із застосуванням цифрового підпису.

24 жовтня було зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення» (проект № 3480, КМУ). Метою законопроекту є запровадження можливості реалізації громадянами права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій шляхом подання звернень з використанням мережі Інтернет.

Законопроект пропонує поряд з усною та письмовою формою подання звернень громадян встановити також електронну форму звернення, створене громадянином та надіслане за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв, на яких записано звернення у формі електронного документа.

При цьому, ініціатори законопроекту передбачають, що електронне звернення має оформлюватись з дотриманням вимог щодо обов’язкових реквізитів електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Тобто, обов’язковою умовою для розгляду такого звернення є наявність в ньому електронного цифрового підпису.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48776