Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону про санкції

August 12, 2014

Народні депутати прийняли за основу урядовий законопроект  «Про санкції» (проект №4453а, КМУ).

Проект закону передбачає, що РНБО отримає повноваження своїми рішеннями (вводяться в дію указами Президента України):

  • забороняти діяльності партій, рухів та інших громадських об’єднань та фондів;
  • забороняти або обмежувати ретрансляції теле- та радіоканалів;
  • забороняти користування радіочастотним ресурсом України;
  • обмежувати або припиняти діяльність засобів масової інформації та інших суб’єктів інформаційної діяльності, в тому числі, в мережі Інтернет;
  • обмежувати або забороняти виробництво або розповсюдження друкованої продукції та інших інформаційних матеріалів;
  • обмежувати або припиняти надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування тощо.

При цьому, санкції можуть застосовуватись незалежно від того, чи є рішення суду.

Крім цього, вони поширюються не лише на іноземних суб’єктів. Відповідно до законопроекту підставою для застосування санкцій є, зокрема, дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів (в т. ч. громадян України – прим.), які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Наразі законопроект готують до другого читання.

Картка законопроекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51915