Верховна Рада ухвалила зміни щодо реєстрації суб’єктів видавничої справи

July 2, 2014
Верховна Рада України 1 липня ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» щодо суб’єктів видавничої справи (проект №0896, КМУ). Метою прийнятого закону є удосконалення механізму ведення Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, запровадження декларативного принципу ведення господарської діяльності у відповідній сфері.

Проектом передбачається внести зміни до Закону України «Про видавничу справу», зокрема, впровадити повідомну (замість заявної) процедуру внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру. При цьому, з переліку підстав для відмови в реєстрації виключено таку підставу як те, що «назва, програмні цілі, напрями діяльності суб’єкта видавничої справи суперечать законодавству України» і залишено суто технічні підстави: суб’єкт видавничої справи з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру; напрямами діяльності суб’єкта видавничої справи відповідно до статуту, не передбачено провадження діяльності у видавничій справі; повідомлення подане (підписане) особою, яка не має на це повноважень; повідомлення подано після припинення юридичної особи(злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація); суб’єктом  зазначені  неповні або недостовірні відомості або  не подані встановлені документи.

Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру здійснюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дня надходження від нього повідомлення про реєстрацію.

Законопроект передбачає також  суттєве вдосконалення понятійного апарату Закону України «Про видавничу справу».

Закон набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44975