Верховний Суд України перегляне справу щодо законності обмеження доступу до декларацій суддів КСУ

February 23, 2016

Суд вирішить, чи правомірно відмовляти в наданні інформації на запит, якщо відомості були оприлюднені на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України відповідно до вимог антикорупційного законодавства

Верховний Суд України 17 лютого 2016 року відкрив провадження щодо перегляду рішення ВАСУ у справі громадського активіста з Одеси Олега Бєлова, який вже понад 2 роки намагається отримати доступ до декларацій трьох суддів Конституційного Суду України. Справа підтримується Фондом захисту права на доступ до інформації, створеним Інститутом Медіа Права.

Ще у червні 2013 року Олег Бєлов подав запит до Конституційного Суду України з проханням надати завірені копії декларацій колишнього Голови КСУ – Головіна А.С. та двох його заступників. У наданні відомостей активісту було відмовлено, у зв’язку з конфіденційністю інформації. Відмова в наданні відомостей була оскаржена до адміністративного суду. Однак, як Окружний адміністративний суд м. Києва, так і згодом апеляційний суд визнали відмову законною, зауважуючи, що копії документів не можуть бути надані, оскільки містять конфіденційну інформацію, а завірити копії, з яких персональні дані будуть вилучені, – неможливо відповідно до вимог нотаріального діловодства.

На думку сторони позивача, такі рішення не відповідають вимогам законодавства про доступ, відповідно до якого, якщо документ частково містить інформацію з обмеженим доступом, у відповідь на запит має надаватися та інформація, яка є відкритою. Оскільки відповідно до Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» обмеженими в доступі можуть бути лише відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, всі інші дані  Конситуційний Суд України зобов’язаний був розкрити.

У зв’язку з цим, рішення попередніх інстанцій у березні 2014 року були оскаржені до Вищого адміністративного суду України. Справа була на розгляді понад рік і у жовтні 2015 року Суд виніс рішення, в якому відмовився задовольнити позовні вимоги громадського активіста.

Зокрема, Вищий адміністративний суд України в обґрунтування відмови зауважив, що оскільки відповідно до Закону України «Про засади протидії та боротьби з корупцією», щорічно на офіційному сайті Конституційного Суду України та у друкованому виданні опубліковуються відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, Голови та суддів Конституційного Суду України «відповідачем здійснені заходи, спрямовані на забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності шляхом оприлюднення інформації, яка є у його володінні й суди прийшли до правильного висновку про необґрунтованість позовних вимог».

Такий висновок суду прямо суперечить низці норм Закону «Про доступ до публічної інформації», який передбачає можливість особи обирати спосіб отримання публічної інформації – подати запит чи шукати на сайті. Крім цього, серед вичерпного переліку підстав для відмови в наданні інформації на запит відсутнє посилання на публікації на сайті. Навіть навпаки, відповідно до статті 22 цього Закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Зважаючи на таку суперечність та низку судової практики у справах, де подібні відмови були визнані незаконними, Верховний Суд України за заявою сторони позивача перегляне рішення Вищого адміністративного суду України.