Вічні члени

May 14, 2009
Дванадцятого травня 2009 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”” (законопроект №4454, н.д. Віктор Павленко, фракція БЮТ).

Необхідність ухвалення законопроекту, на думку автора полягає в тому, що існуюча норма Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, яка перешкоджає особам пенсійного віку бути призначеними на посаду члена Нацональної ради є дискримінаційною за віковою ознакою.

Автор аргументує свою позицію тим, що під час внесення останніх змін до вищеназваного закону “не було взято до уваги не лише наявність спеціального статусу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як конституційного, постійно діючого колегіального органу у сфері телерадіомовлення, але й норми усталеної законодавчої практики в частині окремих вимог, котрі встановлюються до кандидатів та претендентів на посади членів органів державної влади, функціонування яких прямо передбачається Основним Законом України”. Також автор зазначає, що подібні норми відсутні у законах про інші державні органи зі спеціальним статусом: Рахунковій Палаті, Конституційному Суді, ЦВК.

Відтак, має бути скасована “штучна та необґрунтована вимога щодо неможливості призначення на посаду члена Національної ради особи, яка на момент призначення досягла встановленого законом пенсійного віку”. Натомість, у відповідності до норм усталеної законодавчої практики, досягнення членом Національної ради 65-річного віку визначається підставою для дострокового припинення його повноважень.

Адреса законопроекту:
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35179