Відшкодування витрат за друк і копіювання у Верховній Раді

June 10, 2011

Тридцять першого травня 2011 року Керівник Апарату Верховної Ради України видав розпорядження «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», №2941.

Порядком затверджено порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розмір відшкодування таких витрат, зразок рахунку на відшкодування витрат.

Окрім того, розпорядження містить доручення Управлінню справами Апарату Верховної Ради України внести, у разі необхідності, у п’ятиденний строк після встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію, пропозиції щодо перегляду розміру фактичних витрат, затверджених цим Розпорядженням

Порядком встановлено, що відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. До розміру відшкодування витрат також враховуються витрати, пов’язані із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів. Також до рахунку включаються витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку.

Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов’язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

У випадку, якщо відповідальний структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України вважатиме, що відповідь буде значною за обсягом, запитувачу надсилатиметься лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

За копіювання та друку однієї сторінки документа формату А4 понад десятисторінковий ліміт запитувач має сплатити 34 коп., а у випадку, якщо формат відрізнятиметься, то розмір оплати буде тотожний відношенню потрібного формату до формату А4. Приміром, для формату А3 розмір становитиме 68 коп.

У випадку коли документ потребуватиме вилучення інформації з обмеженим доступом, розмір оплати збільшується в 4 рази (1,36 грн. за формат А4), а якщо документ потрібно буде відсканувати чи обробити за допомогою комп’ютера, то застосовуватиметься 8-кратний коефіцієнт (2,88 за 1 сторінку А4).

Зауважимо, що відповідно до ч.3 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розмір плати не встановлено надання інформації має бути безкоштовним. Не зважаючи на те, що з моменти ухвалення закону минуло 4 місяці Кабінет Міністрів України досі не затвердив граничних норм.


Адреса розпорядження: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v2941451-11