ВРУ ухвалила два інформаційні законопроекти

July 15, 2010
Шостого липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила законопроект № 0170, внесений Президентом України, яким ратифікувала Конвенцію про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 року та додатковий протокол до неї 2001 року.

Конвенція про захист персональних даних в автоматизованих системах буде застосовуватися щодо файлів персональних даних для автоматизованої обробки та до автоматизованої обробки персональних даних у державному та приватному секторах. В ратифікаційному законі подано також застереження, з яким Україна буде застосовувати цю конвенцію.

Так, Україна не буде застосовувати цю Конвенцію до персональних даних, які обробляються фізичними особами виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб. Натомість Конвенція буде застосовуватися до  інформації, яка стосується груп осіб, асоціацій, фондів, компаній, корпорацій та будь-яких інших організацій, що безпосередньо чи опосередковано складаються з окремих осіб, незалежно від того, мають чи не мають такі установи статус юридичної особи. Також Україна буде застосовувати цю Конвенцію до файлів персональних даних, які не обробляються автоматизовано.

Органом, на який покладаються повноваження надавати інформацію про своє законодавство та адміністративну практику в галузі захисту даних, а також відповідно до свого внутрішнього законодавства та виключно з метою захисту недоторканості приватного життя вживати всіх відповідних заходів для надання фактичної інформації стосовно конкретної автоматизованої обробки, яка здійснюється на його території, але за винятком персональних даних, що обробляються, визначається Міністерство юстиції України.

Закон про ратифікацію конвенції набуде чинності одначасно з законом про захист персональних даних, тобто з 1 січня 2011 року, утім сама конвенція набере сили в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі Україною на зберігання її ратифікаційної грамоти.

З текстом Конвенції можна ознайомитися на сайті ІМП: http://medialaw.kiev.ua/laws/international/98/

В той же день Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну таємницю” (законопроект №3664, КМУ).

Законопроект вносить низку правок до чинного закону з  метою вдосконалення загальнодержавної системи охорони державної таємниці. Зміни стосуються діяльності державних експертів з питань таємниць, яким зокрема встановлено право видавати рішення і обов’язок ініціювати питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство України про державну таємницю; встановлення порядку офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, а саме Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та змін до нього; порядку надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці; а також шляхом підвищення статусу режимно-секретних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій тощо.

З текстом законопроекту, ухваленого в другому читанні, можна ознайомитися за адресою:
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=3664&skl=7