Встановлення прослуховуючого обладнання

March 24, 2012

Двадцятого березня 2012 року до Верховної ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (законопроект №10229; н.д. Володимир Олійник; щодо основ національної безпеки у сфері телекомунікацій).

Автор пропонує внести зміни у статтю 39, якою зобов’язати оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти не лише встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, але і закуповувати їх.

Автор у пояснювальній записці зазначає, що 2003 року було ухвалено закону про телекомунікації, який у ст.39 зобов’язав операторів телекомунікацій за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів. Як стверджує автор, призначенням цієї норми закону було забезпечення проведення правоохоронними органами відповідних заходів в інтересах особи, суспільства і держави з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Утім, «практика застосування зазначеного положення Закону є проблематичною з огляду на неоднозначне розуміння операторами телекомунікацій відповідного обов’язку. Так, окремі з них не виконують визначений у Законі обов’язок щодо встановлення за власні кошти згаданих технічних засобів через відсутність посилання на те, що вони закуповуються операторами» – зазначає автор.

Зауважимо, що аналогічний проект було зареєстровано 29.07.2010 року за № 7023 (див. новину 

http://medialaw.kiev.ua/news/media/1472/)

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42894