Видалення контенту в інтернеті

February 9, 2012
Шостого лютого 2012 року народний депутат України Олександр Фельдман зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” (законопроект № 9795, щодо гарантування прав на свободу одержання і передання інформації в Інтернеті).

Законопроект пропонує доповнити ст. 39 Закону “Про телекомунікації” частиною сьомою такого змісту:

“7. Видалення точно ідентифікованого інтернет-контенту або блокування доступу до нього можливо лише за рішенням суду”

Поява законопроекту, пов’язана з адаптуванням законодавства України до європейських стандартів, зокрема Декларації Ради Європи про свободу спілкування в Інтернеті (Declaration on Freedom of Communication on the Internet), яка встановила, що “Державні органи не повинні, за рахунок заходів загального блокування або фільтрації позбавляти громадськість доступу до інформації та інших комунікацій в Інтернеті, незалежно від державних кордонів. При цьому не виключається можливість установки фільтрів для захисту прав неповнолітніх, зокрема, в місцях, доступних для них, такі, як школи та бібліотеки. За умови гарантованого дотримання положень пункту 2 статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заходи можуть бути прийняті з метою забезпечення видалення точно ідентифікованого інтернет-контенту, або блокування доступу до нього, якщо компетентні національні органи влади прийняли попереднє або остаточне рішення про його незаконність“.