Вихід вісника Національної ради призупинено

March 23, 2009
Вісімнадцятого березня 2009 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рішенням №477 призупинила вихід бюлетеня «Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». Таке рішення було викликане «різким скороченням видатків на забезпечення діяльності Національної ради в Державному бюджеті на 2009 рік».

Відтак Національна рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням відновити державне фінансування діяльності Національної ради в обсягах, що забезпечують дотримання нею законодавчо визначених вимог і потреб, та поінформувати про це рішення Верховну Раду України та Президента України, перед якими, згідно із законодавством, Національна рада звітує про свою роботу

До відновлення виходу вісника рішення та інша інформація будуть оприлюднюватися на сайті Національної ради.