Використання бюджетних коштів та державних страхових фондів стане прозорим

February 11, 2015

Народні депутати ухвалили в цілому закон «Про відкритість використання публічних коштів» ( проект № 0949, н.д. Леся Оробець, Андрій Пишний, Михайло Головко, Василь Чумак, Олег Медуниця, Оксана Калетник). Законопроект спрямований на забезпечення публічного доступу до інформації про використання публічних коштів платників податків України, зокрема коштів державного та місцевих бюджетів, кредитних ресурсів, коштів державних та комунальних підприємств, Національного банку, Пенсійного фонду та інших цільових державних фондів.

Закон зобов’язує відповідних розпорядників інформації регулярно (щоквартально або щорічно) оприлюднювати на спеціальному Єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформацію про заплановане та фактичне використання публічних коштів, зокрема за договорами, на службові відрядження тощо. Доступ до зазначеного ресурсу має бути вільним та безкоштовним.

Більше того, новий закон встановлює можливість «re-use» такої публічної інформації, адже відомості мають оприлюднюватись, зокрема, «шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних документів), організованих у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання».

Зазначений закон суттєво розширює можливості доступу громадян до публічної інформації про використання коштів платників податків. Так, Закон «Про доступ до публічної інформації» на сьогодні прямо гарантує лише відкритість інформації про розпорядження коштами органів державної та місцевої влади, а також бюджетних коштів, виділених приватним суб’єктам. Водночас, до прикладу, державні та комунальні підприємства не зобов’язані оприлюднювати інформацію про розпорядження коштами, які вони отримують від своєї господарської діяльності, якщо тільки не довести суспільний інтерес в поширенні таких даних у конкретній ситуації.

 

Картка законопроекту в редакції до другого читання:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52568