Використання чужих творів у карикатурах, пародіях та попурі можливе без згоди автора

October 6, 2016

Верховна Рада 5 жовтня 2016 року прийняла закон «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах» (законопроект №3586).

Відповідно до ухваленого закону ЗУ «Про авторське право і суміжні права» доповнено визначеннями карикатури, пародії та попурі:

  • карикатура – твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиристичний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій;
  • пародія – це твір, який є творчою переробкою іншого, правомірно оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних подій або осіб;
  • попурі – це музичний або інший твір, який творчим підбором і розташуванням уривків інших, правомірно оприлюднених творів, або які імітують творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

Передбачено, що можна використовувати правомірно оприлюднені літературні, художні, музичні та інші твори для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.