Використання лікарів у рекламі

January 23, 2012
Вісімнадцятого січня 2012 року Верховна Рада України зареєструвала проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (законопроект № 9736; щодо використання зображення лікарів).

Законопроектом передбачається вилучення зі ст. 21 Закону України “Про рекламу” (“Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації”) положення, за яким забороняється у рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації використовувати лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів. Натомість заборону щодо використання лікарів та їх образів пропонують внести в загальний список заборон, передбачених ст. 8 Закону. Відтак, проект пропонує ч.1 ст.8 доповнити реченням такого змісту:

[У рекламі забороняється:]

рекламувати товари за участю або із використанням зображення лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42367